Các dự án xử lý rác

Hiện nay, Công ty thực hiện quản lý và vận hành 3 khu xử lý rác theo phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên – Châu Thành, khu xử lý rác xã Phú Thạnh (huyện Phú Tân), bãi rác kênh 10 (TP. Châu Đốc), nhà máy xử lý rác theo phương pháp đốt (huyện Thoại Sơn) và 6 bãi rác lộ thiên (1 bãi rác tại huyện Tri Tôn, 1 bãi rác tại huyện Tịnh Biên và 4 bãi rác tại huyện Chợ Mới).

Công ty luôn tăng cường công tác kiểm tra, vệ sinh, phun ruồi và khử mùi tại các bãi rác để hạn chế thấp nhất việc phát sinh mùi hôi và ruồi gây ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống xung quanh. Đặc biệt, Công ty cho phun xịt khử trùng COVID-19 đối với các xe trước khi rời bãi rác và khu xử lý.

Để cùng nhau phát triển và hội nhập, Công ty chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ, đóng góp ý kiến về những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện để góp phần làm cho quê hương An Giang ngày càng “xanh, sạch, đẹp”.

 

Địa chỉ liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG
Địa chỉ: số 128 đường Nguyễn Trường Tộ, P. Bình Khánh, TP. Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: 02963. 844848 hoặc 02963. 841072