Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang vì lợi ích cổ đông và đời sống người lao động

 – Ngày 21/6, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024, để bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2023-2028. Đại diện Sở Tài chính; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang, cùng ban lãnh đạo công ty và hơn 50 đại biểu cổ đông tham dự.

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang Nguyễn Ngọc Sơn cho biết, trong năm 2023, HĐQT đã bám sát tình hình thực tế của công ty để triển khai đầy đủ, kịp thời và hiệu quả nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông. Đồng thời, triển khai các giải pháp phù hợp, nhằm tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động của công ty.

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang Nguyễn Ngọc Sơn (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn chủ tịch.

Theo kế hoạch hoạt động năm 2024, toàn công ty sẽ tập trung hoàn thành nhiệm vụ chính trị do UBND tỉnh An Giang giao, góp phần đảm bảo môi trường trên quê hương An Giang luôn “Sáng – xanh – sạch – đẹp”. Công ty đã xác định chiến lược phát triển bền vững, gắn lợi ích cổ đông, đời sống người lao động và cộng đồng. HĐQT sẽ thường xuyên giám sát và kịp thời hỗ trợ hoạt động của ban điều hành công ty nhằm nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.

Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang Trịnh Trung Tín tặng hoa chúc mừng các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang, nhiệm kỳ 2023-2028.

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang tặng hoa chúc mừng các thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Trong thời gian tới, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang sẽ tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, các giải pháp cải tiến kỹ thuật, phương pháp cơ giới hóa trong sản xuất cũng như hình thức trả lương nhằm tạo động lực cho người lao động nâng cao năng suất, chất lượng dịch vụ công ích, đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Đồng thời, mở rộng hoạt động kinh doanh chuyên ngành nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài của doanh nghiệp trong tình hình mới. Phương châm của ban lãnh đạo công ty là “Phục vụ khách hàng vào mọi lúc họ cần trong thời gian nhanh nhất có thể. Không để khách hàng phải đợi lâu. Thời gian thi công theo yêu cầu của khách hàng”.

Tin, ảnh: THÚY VÂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.